Od 27 czerwca do 15 lipca 2022r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Ekomobilny MOF – ZIT Olsztyna w ramach poddziałania 4.4.1.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

z obszaru realizacji ZIT Olsztyna (ZIT MOF Olsztyn obejmuje: Miasto Olsztyn, Gminę Barczewo, Gminę Purda, Gminę Stawiguda, Gminę Gietrzwałd, Gminę Jonkowo oraz Gminę Dywity).

W ramach konkursu wspierane będą takie inwestycje jak:

  • budowa/przebudowa dróg dla rowerów, traktów pieszych, elementy BRD, w tym np. energooszczędne oświetlenie uliczne, przejścia dla pieszych, wysepki, azyle dla pieszych oraz infrastruktura rowerowa (np. stojaki, wiaty rowerowe, stacje samoobsługowej naprawy rowerów) – jako element Strategii ZIT;
  • kompleksowe inwestycje służące transportowi zbiorowemu w miejskim obszarze funkcjonalnym Olsztyna obejmujące: budowę, przebudowę dróg lokalnych, elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego, budowę komunikacyjnych dróg rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą(przebudowa dróg lokalnych nie może przekroczyć 50 % kosztów projektu);
  • zakup, modernizacja niskoemisyjnego taboru;
  • wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
  • wdrażanie systemów informacji i zarządzania ruchem (jako element projektów wskazanych powyżej);
  • działania informacyjne promujące transport zbiorowy (jako element uzupełniający projektów);
  • galanteria miejska obejmująca m.in. budowę ścieżek pieszo-rowerowych, zakup stojaków rowerowych bike&ride, budowę parkingów park&ride, zakup systemów zliczania pasażerów, wykonanie wiat przystankowych, doświetlenie przejść dla pieszych.

Wnioski można składać od 27 czerwca do 15 lipca 2022r. wraz z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  2 800 552,83 złotych.

Więcej informacji