15 lutego 2022 r. został zaktualizowany Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014–2020 na 2022 r.

Zostały zaplanowane nowe konkursy w:

  • Poddziałaniu 4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna),
  • Poddziałaniu 4.4.3 Poprawa mobilności miejskiej w miejskim obszarze funkcjonalnym Ełku – ZIT bis,
  • Poddziałaniu 4.4.4 Infrastruktura transportu publicznego (Niskoemisyjny transport miejski),
  • Poddziałaniu 7.2.1 Mobilny MOF – ZIT Olsztyna.

Pliki do pobrania

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na 2022 rok

Wykaz zmian do Harmonogramu