Od 4 do 27 marca 2024 r. będzie trwać nabór wniosków FEWM.02.08-IZ.00-002/24 w ramach działania 2.8 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • firmy.

Wsparcie obejmie:

  • typ 5 Zapewnienie nowoczesnych systemów odbioru nieczystości płynnych i stałych z jednostek pływających w przystaniach, portach żeglarskich, stanicach wodnych i innych miejscach cumowania i w kamperowiskach oraz sezonowych pakietów sanitarnych w obozowiskach,
  • typ 6 Rekultywacja jezior.

Wnioski można składać od 4 do 27 marca 2024 r. online za pośrednictwem systemu WOD 2021. Ogłoszenie wyników konkursu jest zaplanowane na wrzesień 2024 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  5 000 000 złotych.

Więcej informacji

Zapraszamy na bezpłatny Webinar