Od 8 do 31 stycznia 2024 r. będzie trwać nabór wniosków FEWM.02.08-IZ.00-001/24 w ramach działania 2.8 Gospodarka wodno-ściekowa.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • firmy.

Wsparcie obejmie:

  • typ 1 – inwestycje w zbiorcze systemy odprowadzania (sieci kanalizacyjne), oczyszczania ścieków oraz zagospodarowania osadów ściekowych z oczyszczalni ścieków komunalnych;
  • typ 3 – inwestycje w systemy ujmowania, uzdatniania, zaopatrzenia, dostawy i magazynowania wody;
  • typ 4 – wspieranie inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi.

Konkurs przeznaczony jest dla aglomeracji od 2 000 RLM do 9 999 RLM.

Wnioski można składać od 8 do 31 stycznia 2024 r. online za pośrednictwem systemu WOD 2021. Ogłoszenie wyników konkursu jest zaplanowane na lipiec 2024 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  10 000 000 złotych, a minimalna wartość projektu została określona na 1 000 000 zł.

Więcej informacji