Od 10 stycznia do 26 lutego 2024 r. trwa nabór wniosków FEWM.06.01-IZ.00-001/24 w ramach działania 6.1 Kompetencje dla regionu.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego
  • organizacje pozarządowe
  • firmy.

Celem projektów jest przygotowanie i realizacja kompleksowych programów rozwojowych szkół podstawowych z uwzględnieniem innowacji pedagogicznych. Równolegle obowiązkowo musi zostać zrealizowane wsparcie nauczycieli oraz kadry organizującej proces nauczania w celu nabycia i doskonalenia umiejętności, kompetencji i kwalifikacji oraz rozwoju osobistego.

Oba działania tworzą całość, która musi być realizowana w jednej szkole (nie można realizować szkolenia kadry w innej szkole niż programu rozwojowego).

Wnioski można składać od 10 stycznia do 26 lutego 2024 roku online za pośrednictwem systemu SOWA EFS. Ogłoszenie wyników konkursu jest zaplanowane na maj 2024 roku.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 90% kosztów kwalifikowanych. Łączna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów wynosi  44 983 200 złotych, a minimalna wartość pojedynczego projektu została określona na 867 100 zł.

Więcej informacji