Od 1 do 20 lutego 2023 r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie RPWM.09.03.01-IZ.00-28-001/23 w ramach działania 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego.

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe.

W ramach konkursu wspierany będzie zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK.

Wnioski można składać od 1 do 20 lutego 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 1, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  3 575 097,95 złotych.

Więcej informacji

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza bezpłatne webinarium „Infrastruktura kształcenia zawodowego” dotyczące ogłoszonego konkursu – 17 stycznia 2023 r., godz. 10.00 – zapisy