Rozpoczął się pierwszy otwarty nabór wniosków w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg VI-A Litwa-Polska 2021-2027.  Wnioski projektowe można składać od 9 stycznia do 28 kwietnia 2023 roku.

Program Interreg LT-PL ma na celu poprawę dobrobytu społeczności przygranicznych poprzez współpracę transgraniczną oraz zrównoważone wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszarów przygranicznych na Litwie i w Polsce.

Alokacja środków Programu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dostępnych w trwającym naborze wyniesie ok. 20,6 mln euro.

Podręcznik Programu oraz niezbędne materiały związane z naborem, w tym wzór wniosku o dofinansowanie dostępne są pod tym linkiem.

W przypadku zainteresowania współpracą transgraniczną z Litwą zachęcamy do kontaktu z pracownikami Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK) Programu Litwa-Polska w Olsztynie, gdzie można uzyskać wsparcie m.in. w poszukiwaniu litewskiego partnera do projektu oraz dopasowaniu koncepcji projektowej do zasad Programu.

Kontakt: e-mail: ewt@warmia.mazury.pl , tel. 89 521 93 23/4

Jednocześnie informujemy, że RPK w Olsztynie planuje w najbliższym czasie (luty 2023 roku) organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów z województwa warmińsko-mazurskiego, gdzie zostaną przybliżone szczegóły dot. kierunków interwencji tematycznej oraz reguł Programu.

Informacje o Programie Interreg Litwa-Polska 2021-2027