Od 20 maja do 10 czerwca 2022r. odbędzie się nabór wniosków w konkursie Mobilny MOF – ZIT Olsztyna w ramach poddziałania 7.2.1.

Wnioski w konkursie składać mogą:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

Dofinansowanie można uzyskać na przebudowę dróg lokalnych na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. (MOF Olsztyn obejmuje:Miasto Olsztyn, Gminę Barczewo, Gminę Purda, Gminę Stawiguda, Gminę Gietrzwałd, Gminę Jonkowo oraz Gminę Dywity) . 

W ramach konkursu wspierane będą takie inwestycje jak:

 • wzmocnienie nawierzchni uwzględniające wymóg nośności dróg wynoszący minimum 11,5 t na oś. (Wymóg przystosowania dróg do nośności wynoszącej 11,5 t na oś nie ma zastosowania do dróg, które nie są przeznaczone dla ruchu długich i ciężkich pojazdów, takich jak drogi w centrach miast, małych wioskach lub miejscach o szczególnym znaczeniu przyrodniczym);
 • budowę/przebudowę nienormatywnych obiektów inżynierskich,
 • budowę/przebudowę infrastruktury towarzyszącej, m.in.: chodników, przejść dla pieszych, zatok autobusowych, skrzyżowań, zjazdów, sygnalizacji świetlnej, barier ochronnych lub ogrodzeń, ciągów i ścieżek rowerowych, wag drogowych,
 • korektę łuków poziomych i pionowych,
 • poprawę oznakowania poziomego i pionowego,
 • wyprofilowanie poboczy i rowów odwadniających,
 • budowę/przebudowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę infrastruktury kolidującej,
 • wycinkę kolidujących drzew.

Wnioski można składać od 20 maja do 10 czerwca 2022r. w formie elektronicznej za pośrednictwem LSI MAKS2.

Wniosek o dofinansowanie projektu w systemie LSI MAKS 2 należy wysłać najpóźniej w terminie zamknięcia naboru, z zastrzeżeniem, że w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30. Wniosek wraz z wymaganą dokumentacją należy składać w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  1 198 424,93 złotych.

więcej informacji