OŚ priorytetowa 9 Dostęp do wysokiej jakości usług publicznych, działanie 9.3 Infrastruktura edukacyjna, poddziałanie 9.3.4 Infrastruktura edukacji ogólnokształcącej.

W ramach konkursu organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe mogą składać wnioski m.in. na wyposażenie pracowni, sal dydaktycznych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne, wyposażenie w niezbędny sprzęt do zajęć sportowych, gimnastyki czy zakup sprzętu specjalistycznego i pomocy dydaktycznych do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych, uczniów z problemami w przyswajaniu wiedzy.

Wnioski składać można od 4 do 29 kwietnia 2022 r w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 380 w poniedziałki w godzinach od 8:00 do 16:00 i od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Więcej informacji o konkursie: zobacz tutaj.