Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ogłosiło uzupełniający nabór wniosków o pożyczkę w ramach linii Pożyczka Płynnościowa POIR2022 od dnia 27.04.2022 r. od godz. 9:00 do dnia 13.05.2022r. do godz. 13.30.

Nabór może zostać zamknięty po upływie 3 dni roboczych w przypadku przyjęcia wniosków o wartości nie mniejszej niż 6 000 000,00 złotych.

Zasady udzielania Pożyczki Płynnościowej POIR 2022:

  • pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa warmińsko-mazurskiego w celu zapewnienia finansowania płynnościowego w związku z negatywnymi konsekwencjami spowodowanymi epidemią COVID-19;
  • kwota pożyczki wynosi dwukrotność rocznego kosztu wynagrodzeń pracowników lub 25% łącznego obrotu za 2019 rok jednak nie więcej niż 15 milionów złotych;
  • pożyczka udzielana jest z dotacją przeznaczoną na spłatę odsetek w związku z czym pożyczkobiorca spłaca jedynie raty kapitałowe;
  • czas spłaty wynosi 72 miesięcy (6 lat) z możliwą karencją 6 miesięcy wydłużającą okres spłaty.

Szczegółowe informacje można uzyskać telefonicznie: 55 248 10 91 wew. 222, tel. kom. 727 022 581 lub na stronie internetowej