Konsorcjum Funduszy Pożyczkowych, w skład którego wchodzą: Działdowska Agencja Rozwoju S.A, Fundacja Rozwoju Regionu Łukta oraz Nidzicka Fundacja Rozwoju „NIDA” ogłosiło nabór wniosków o udzielenie „Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej”.

Pożyczki będą udzielane na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielanie „Pożyczek Inwestycyjno-Obrotowych” w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, poddziałanie 1.5.3 Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 315 789,47 zł, w tym kwota dofinansowania z Funduszy Europejskich wynosi 6 000 000 zł.

Pożyczki będą udzielane dla MŚP prowadzących działalność gospodarczą dłużej  niż 3 lata na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Nabór wniosków ruszy 4 maja 2022r., a wysokość pożyczek wynosi od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych. Maksymalny okres spłaty to 84 miesiące.

Wnioski będzie można składać:

W wersji papierowej na adres: Działdowska Agencja Rozwoju S.A., ul. Jagiełły 15, 13-200 Działdowo;

W wersji elektronicznej za pomocą maila darsa@darsa.pl – tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonu: 23 697-06-61/83/77 lub na stronie internetowej