1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów / 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia

Wniosek o dofinansowanie mogą składać mikro i mali przedsiębiorcy, którzy:

  • prowadzą działalność w formie spółki kapitałowej zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych
  • zakończyli program inkubacji innowacyjnego pomysłu w ramach poddziałania 1.1.1 POPW Platformy startowe dla nowych pomysłów, przez co rozumie się osiągnięcie wszystkich „kamieni milowych” planu inkubacji oraz uzyskały Raport z inkubacji uwzględniający rekomendację dotyczącą stopnia gotowości spółki do podjęcia działalności rynkowej, wystawiony przez Platformę Startową nie wcześniej niż 1 stycznia 2021 r.
  • realizują projekt w co najmniej jednym województwie Polski Wschodniej

Nabór wniosków trwa od 4.01.2022 do 19.05.2022. Szczegóły dostępne są na stronie https://www.polskawschodnia.gov.pl/nabory/11-platformy-startowe-dla-nowych-pomyslow-112-rozwoj-startupow-w-polsce-wschodniej-1-2/