Firmy rodzinne w Polsce stanowią 36% wszystkich firm z sektora MŚP i są ważnym elementem naszego rynku. Aby skutecznie zapewnić ciągłość ich działania konieczne jest przygotowanie planu sukcesji. W ramach działania 2.21 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest projekt „Sukcesja z sukcesem”. Dofinansowanie sięga 90% kosztów projektu.

Działanie skierowane jest do firm rodzinnych (tj. przedsiębiorstw prowadzonych w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie lub przedsiębiorstw, w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe).

Proces realizowany jest w 3 etapach:

– analiza wstępna, która obejmuje przeanalizowanie sytuacji w firmie i określenie rodzaju doradztwa koniecznego do przeprowadzenia sukcesji;

– doradztwo strategiczne, obejmujące opracowanie strategii sukcesji, przygotowanie przedsiębiorstwa do wdrożenia;

– doradztwo wdrożeniowe, którego celem jest rozpoczęcie wdrażania sukcesji.

W trakcie realizacji projektu przedsiębiorcom zapewniane jest doradztwo eksperckie obejmujące między innymi zagadnienia prawne, finansowe, podatkowe czy wsparcie psychologa biznesu.

Wdrażanie projektów realizowane jest przy pomocy operatorów, którym na terenie województwa warmińsko-mazurskiego jest Ośrodek Doradztwa i Treningu Kierowniczego.  Rekrutacja trwa do 31 maja 2023 roku lub wyczerpania dostępnych środków.

Więcej informacji