Mali i średni przedsiębiorcy z Polski Wschodniej po raz kolejny mogą otrzymać dotację na innowacje. Już 12 lipca rozpocznie się przyjmowanie wniosków w ramach „Wdrażania innowacji przez MŚP”.

„W obecnym konkursie wprowadzamy dla wnioskodawców szereg uproszczeń, które pozwolą nam nie tylko sprawniej wybrać projekty do dofinansowania, ale też samym firmom – sprawniej je zrealizować.” – mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Oznacza to nie tylko zmniejszenie listy wymogów formalnych, ale także uproszczenie dokumentacji.

Konkurs skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku poprzez wprowadzenie innowacyjnego produktu lub wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego.

Dzięki dotacji przedsiębiorcy będą mogli sfinansować każdy z etapów inwestycji – począwszy od analizy rynku, poprzez zakup licencji, prace dostosowawcze, aż po nabycie niezbędnych maszyn i urządzeń.

Kwota dofinansowania:

Minimalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł.

Maksymalna łączna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu stanowi równowartość 50 mln EUR.

Maksymalna kwota dofinansowania udzielona jednemu wnioskodawcy na realizację jednego projektu to 10 mln zł. Wysokość zależy od rodzaju firmy i lokalizacji projektu.

Terminy:

Przyjmowanie wniosków rozpocznie się 12 lipca i potrwa do 5 sierpnia 2022 rok.

Informacje na temat zasad wyboru projektów znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości:

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/wdrazanie-innowacji-przez-msp#dokumenty

Źródło: www.polskawschodnia.gov.pl, parp.gov.pl