Od 23 stycznia do 31 stycznia 2023 r. odbędzie się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach osi 6 Kultura i dziedzictwo działanie 6.1 Infrastruktura kultury poddziałanie 6.1.2 Instytucje kultury (schemat A).

Wnioski w konkursie składać mogą:

  • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • instytucje kultury;
  • jednostki administracji rządowej;
  • państwowe jednostki budżetowe;
  • organizacje pozarządowe;
  • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych.  

W ramach konkursu wspierane będzie kupno środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu dostosowania instytucji do nowoczesnej działalności kulturalnej.

Wnioski można składać od 23 do 31 stycznia 2023 r. wraz z wymaganą dokumentacją w sekretariacie Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn – pierwsze piętro, pokój nr 101 lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1, pokój 1, w poniedziałki w godz. 8:00–16:00 i wtorek–piątek w godz. 7:30–15:30 (tj. w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego).

Ponadto należy wysłać wniosek w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu LSI MAKS2 (w dniu zamknięcia naboru wniosek w wersji elektronicznej musi być wysłany do godziny 15:30).

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych, a suma środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi  1 763 333,33 złotych.

Więcej informacji