Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”. Jest on finansowany ze środków Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Nabór będzie podzielony na sześć tur, rozpocznie się 21 grudnia 2022 roku, a zakończy 22 maja 2023 roku.

O dofinansowanie mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje i związki stowarzyszeń, spółdzielnie socjalne, spółki non-profit czy koła gospodyń wiejskich.

Zgłoszone projekty mogą trwać od 3 do 8 miesięcy i muszą wpisywać się w jeden z obszarów tematycznych:
•    ochrona praw człowieka (w tym kwestie związane z równością płci);
•    działanie na rzecz różnorodności społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu;
•    budowanie kultury demokratycznej i zaangażowania obywatelskiego na poziomie lokalnym (w tym kwestie związane z ochroną środowiska).

Całkowita kwota przeznaczona na granty wynosi 300 tysięcy euro.

Więcej informacji