5 grudnia 2022 roku Komisja Europejska zatwierdziła program „Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021–2027”.

W ramach programu do regionu trafi wsparcie w wysokości 1 785 884 688 euro. Fundusze te pozwolą na realizację projektów z obszarów wsparcia, takich jak: klimat, środowisko, energetyka, instrumenty terytorialne, transport, przedsiębiorczość, infrastruktura: edukacyjna, społeczna, zdrowotna oraz kultura i turystyka. Nowy program regionalny umożliwi także dofinansowanie inicjatyw z zakresu usług społecznych, edukacji, zdrowia i rynku pracy.

Aktualności dotyczące nowego programu regionalnego publikowane będą na stronie www.funduszeeuropejskie.warmia.mazury.pl