Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka ogłosiło nabór o udzielenie „Pożyczki Inwestycyjno-Obrotowej” (PIO).

Pożyczki udzielane są w ramach rozstrzygniętego przez Bank Gospodarstwa Krajowego zamówienia publicznego nowe wsparcie pożyczkowe. Skierowane do firm z branż najbardziej pokrzywdzonych
w wyniku kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 z branży turystycznej (gastronomia i zakwaterowanie) oraz działające w ramach inteligentnej specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego „Żywność wysokiej jakości”.

Nabór wniosków rusza 8 kwietnia 2022r., a wartość pożyczek wynosi od 10 tysięcy do 500 tysięcy złotych. Wsparcie udzielane jest na 84 miesiące.

Wnioski będzie można składać:

  • w wersji papierowej na adres: Stowarzyszenie „Centrum Rozwoju Ekonomicznego Pasłęka” ul. Józefa Piłsudskiego 11a, 14-400 Pasłęk;
  • w wersji elektronicznej za pomocą maila pozyczka@screp.pl  – tylko dokumenty podpisane podpisem kwalifikowanym.

Więcej informacji